Facultatea de Inginerie
Departamentul de Ingineria Fabricatiei
Facultatea de Inginerie
Departamentul de Ingineria Fabricatiei


Ş.L. dr. ing. Carmen Cătălina Rusu

 

 

 

Adresa: Str. Domneasca nr. 111, 800201, Galati, Romania,
Telefon: 0040-0336-130212
Fax:
040-0236-314463
E-mail: carmen.rusu@ugal.ro
Curriculum vitae:  Română / Engleză

 

 


Domenii de expertiză:  

 Inginerie industrială:

- Modelarea şi simularea proceselor de sudare

- Modelarea şi simularea fenomenelor de transfer termic în procesele de sudare prin topire

- Dezvoltarea şi optimizarea tehnologiilor de sudare multi-arc/multi-sârmă
- Comportarea mecanică şi metalurgică a îmbinărilor sudate
- Monitorizarea proceselor de sudare prin topire folosing termografierea în infraroşu

- Managementul calităţii în procesele industriale

 Mecatronică şi Robotică :

- Sisteme de achiziţii de date şi instrumentaţie virtuală

- Controlul în timp real a sistemelor şi dispozitivelor folosind senzori wireless

- Automatizarea şi controlul proceselor de fabricaţie 

- Roboţi mobili şi industriali

- Aparate şi sisteme de măsurare


Cursuri / Laboratoare:  

- Proiectare Interactivă şi Prelucrarea Datelor Experimentale

- Proiectarea Structurilor Sudate

- Modelarea şi Simularea Proceselor de Sudare

- Mecatronică şi Robotică

- Aparate şi sisteme de măsurare în mecatronică

- Asigurarea şi Certificarea Sistemelor de Calitate