Facultatea de Inginerie
Centrul de Cercetare Inginerie Tehnologică în Construcţia de Maşini - ITCM
Facultatea de Inginerie
Centrul de Cercetare Inginerie Tehnologică în Construcţia de Maşini - ITCM

 

Laboratorul de prelucrabilitatea materialelor prin aşchiere şi scule aşchietoare  - LPMASA

 

Direcții de cercetare

  • Scule de aşchiere de înaltă eficienţă, optimizate din punct de vedere al încărcării energetice;

  • Profilarea sculelor în scopul uniformizării încărcării energetice a muchiilor aşchietoare;

  • Perfecţionări în analiza şi modelarea sculelor aşchietoare, în vederea îmbunătăţirii constructive a acestora.

Contribuții Științifice

  • 10 Contracte de cercetare;

  • 78 Lucrări ştiinţifice;

  • 5 brevete.

Acorduri de parteneriat

  • Universita Tor Vergata, Rome, Italy;
  • Universidad de Valladolid, Spania;
  • Universita Felipe Due, Napoli, Italy.

Responsabil laborator:

Prof. dr. ing. Cătălin FETECĂU

E-mail: catalin.fetecau@ugal.ro


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi,

Facultatea de Inginerie, Departamentul Ingineria Fabricaţiei

Str. Domnească 111, Corp B, Sala B24,

800201 - Galați, România

Tel. 0336 130 214; 

Fax: 0236 314 463