Facultatea de Inginerie
Centrul de Cercetare Inginerie Tehnologică în Construcţia de Maşini - ITCM
Facultatea de Inginerie
Centrul de Cercetare Inginerie Tehnologică în Construcţia de Maşini - ITCM

 

Laboratorul de analiza stabilităţii proceselor de aşchiere - LASPA

 

Direcții de cercetare

  • Fiabilitatea predictivă şi experimentală ;

  • Evaluarea şi optimizarea mentenabilităţii;

  • Dinamica cuplului maşină unealtă – proces de aşchiere;

  • Detectarea timpurie a instabilităţii regenerative în procesele de prelucrare.

Contribuții Științifice

  • 5 Contracte de cercetare;

  • 110 Lucrări ştiinţifice;

  • 5 brevete.

Acorduri de parteneriat

  • Universita degli Studi di Padova, Italy;
  • Ecole Nationale des Artes et Metiers, Angers, France.

Responsabil laborator:

Prof. dr. ing. Gabriel FRUMUŞANU

E-mail: gabriel.frumusanu@ugal.ro


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi,

Facultatea de Inginerie, Departamentul Ingineria Fabricaţiei

Str. Domnească 111, Corp B, Sala B15,

800201 - Galați, România

Tel. 0336 130 208; 

Fax: 0236 314 463