Facultatea de Inginerie
Centrul de Cercetare Inginerie Tehnologică în Construcţia de Maşini - ITCM
Facultatea de Inginerie
Centrul de Cercetare Inginerie Tehnologică în Construcţia de Maşini - ITCM

 

Laboratorul de tehnologii performante de deformare plastică la rece - LTPDPR

 

Direcții de cercetare

  • Conceperea şi realizarea de noi procese de prelucrare destinate pieselor de caroserii auto;

  • Conceperea şi realizarea de noi procese de prelucrare bazate pe tehnologiile neconvenţionale de deformare plastică;

  • Conceperea şi realizarea de noi procese de prelucrare bazate pe deformare multipunct şi micro şi nano-deformare.

Contribuții Științifice

  • 6 Contracte de cercetare;

  • 140 Lucrări ştiinţifice;

  • 8 brevete.

Acorduri de parteneriat

  • Universidad de Valladolid, Spania
  • Tehnologic Institut, Pireu, Grecia.

Responsabil laborator:

Prof. dr. ing. Viorel PĂUNOIU

E-mail: viorel.paunoiu@ugal.ro


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi,

Facultatea de Inginerie, Departamentul Ingineria Fabricaţiei

Str. Domnească 111, Corp B, Sala B24,

800201 - Galați, România

Tel. 0336 130 208; 

Fax: 0236 314 463