Facultatea de Inginerie
Centrul de Cercetare Inginerie Tehnologică în Construcţia de Maşini - ITCM
Facultatea de Inginerie
Centrul de Cercetare Inginerie Tehnologică în Construcţia de Maşini - ITCM

 

Laboratorul de sisteme flexibile de prelucrare şi control - LSFPC

 

Direcții de cercetare

  • Proiectarea sistemelor de fabricaţie reconfigurabile;

  • Controlul predictiv adaptiv-inteligent al preoceselor de prelucrare;

  • Programarea reactivă bazată pe control.

Contribuții Științifice

  • 5 Contracte de cercetare;

  • 66 Lucrări ştiinţifice;

  • 7 brevete.

Acorduri de parteneriat

  • Ensam de Metz, France;
  • Ecole des Mines de Douai, France;
  • RIKEN Institut, Japan.

Responsabil laborator:

Prof. dr. ing. Vasile MARINESCU

E-mail: vasile.marinescu@ugal.ro


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi,

Facultatea de Inginerie, Departamentul Ingineria Fabricaţiei

Str. Domnească 111, Corp B, Sala B14,

800201 - Galați, România

Tel. 0336 130 208; 

Fax: 0236 314 463