Facultatea de Inginerie
Centrul de Cercetare Inginerie Tehnologică în Construcţia de Maşini - ITCM
Facultatea de Inginerie                 Departamentul de Ingineria Fabricației
Centrul de Cercetare Inginerie Tehnologică în Construcţia de Maşini - ITCM

 

Laboratorul de inginerie economică industrială şi management - LIEIM

 

Direcții de cercetare

  • Dezvoltarea unor metode de planificare economică a tehnologiilor pentru realizarea unui nou model de conducere a intreprinderilor industriale;

  • Modelarea fluxului de producţie în raport cu evoluţia pieţei;

  • Planificarea şi organizarea sistemelor de producţie pe baza CIM şi CIB;

  • Modelarea fluxurilor logistice;

  • Studii în managementul produselor şi proiectelor.

Responsabil laborator:

Prof. dr. ing. Valentin TĂBĂCARU

E-mail: valentin.tabacaru@ugal.ro


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi,

Facultatea de Inginerie, Departamentul Ingineria Fabricaţiei

Str. Domnească 111, Corp B, Sala B04, Sala B14

800201 - Galați, România

Tel. 0336 130 208; 

Fax: 0236 314 463