Facultatea de Inginerie
Centrul de Cercetare Inginerie Tehnologică în Construcţia de Maşini - ITCM
Facultatea de Inginerie
Centrul de Cercetare Inginerie Tehnologică în Construcţia de Maşini - ITCM

 

Laboratoare de cercetare

 

1. LABORATORUL DE PRELUCRABILITATEA MATERIALELOR PRIN AŞCHIERE ŞI SCULE AŞCHIETOARE

Responsabil laborator: Prof. dr. ing. Cătălin FETECĂU

2. LABORATORUL DE ANALIZA STABILITĂŢII PROCESELOR DE AŞCHIERE

Responsabil laborator: Prof. dr. ing. Gabriel FRUMUŞANU

3. LABORATORUL DE OPTIMIZAREA ŞI MODELAREA PROCESELOR DE FABRICAŢIE

Responsabil laborator: Prof. dr. ing. Cătălina MAIER

4. LABORATORUL DE TEHNOLOGII PERFORMANTE DE DEFORMARE PLASTICĂ LA RECE.

Responsabil laborator Prof. dr. ing. Viorel PĂUNOIU

5. LABORATORUL DE MODELAREA GENERĂRII SUPRAFEŢELOR. SISTEME DE MĂSURARE COMPUTERIZATE.

Responsabil laborator: Conf. dr. ing. Virgil TEODOR

6. LABORATORUL DE SISTEME FLEXIBILE DE PRELUCRARE ŞI CONTROL

Responsabil laborator: Prof. dr. ing. Vasile MARINESCU