Facultatea de Inginerie
Centrul de Cercetare Inginerie Tehnologică în Construcţia de Maşini - ITCM
Facultatea de Inginerie                 Departamentul de Ingineria Fabricației
Centrul de Cercetare Inginerie Tehnologică în Construcţia de Maşini - ITCM

 

Laboratoare de cercetare

 

1. LABORATORUL DE CONTROL OPTIMAL ȘI PRELUCRABILITATEA MATERIALELOR PRIN AŞCHIERE

Responsabil laborator: Prof. dr. ing. Gabriel FRUMUŞANU

2. LABORATORUL DE TEHNOLOGII INTEGRATE CAM/ CAE/CIM

Responsabil laborator: Prof. dr. ing. Cătălina MAIER

3. LABORATORUL DE PROIECTARE AVANSATĂ A TEHNOLOGIILOR DE PRESARE LA RECE

Responsabil laborator: Prof. dr. ing. Viorel PĂUNOIU

4. LABORATORUL DE MODELAREA GENERĂRII SUPRAFEŢELOR. SISTEME DE MĂSURARE COMPUTERIZATE

Responsabil laborator: Conf. dr. ing. Virgil TEODOR

5. LABORATORUL DE ROBOTIZARE ȘI SISTEME MECATRONICE

Responsabil laborator: Prof. dr. ing. Vasile MARINESCU

6. LABORATORUL DE INGINERIE ECONOMICĂ INDUSTRIALĂ ŞI MANAGEMENT

Responsabil laborator: Prof. dr. ing. Valentin TĂBĂCARU